Đôn đốc tiến độ thu thập thông tin cư dân

Cập nhật: 09:11 | 14/05/2019
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Theo Kế hoạch, Bộ Công an được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và CA các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư. Đồng thời tổ chức scan phiếu, xử lý dữ liệu và nhập dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư.

Trong quý III, IV/2019, Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng CA các địa phương tổ chức bàn giao, lắp đặt thiết bị, phầm mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai của dự án... Quý IV-2019, Bộ Công an triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP Hà Nội.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân.

don doc tien do thu thap thong tin cu dan
Việc thu thập thông tin cư dân đã đạt khoảng 86%. (Ảnh minh họa)

Báo cáo của Ban chỉ đạo 896 cho biết, trong năm 2018, nhiều nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành: 19/20 Nghị quyết Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành đã được ban hành. Nhiều Bộ, ngành cũng đã ban hành kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân được quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ.

Đáng chú ý, việc thu thập thông tin cư dân đã đạt khoảng 86%, trong đó có 16 địa phương đã hoàn thành việc thu thập thông tin cư dân. Bộ Tư pháp đã cấp được gần 1,9 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh tại 43 địa phương. Bộ Công an cấp 12 triệu Thẻ Căn cước công dân tại 16 địa phương.

Theo Đề án 896, đến hết năm 2020, thông tin cơ bản của tất cả công dân sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Như vậy chỉ còn 2 năm là năm 2019 và 2020 để triển khai Đề án trong khi khối lượng công việc còn phải thực hiện rất nhiều và quan trọng. Đòi hỏi các Bộ, ngành địa phương phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa để tạo sự bứt phá, tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2020.

Nguyên An

tra-cuu-diem-thi-bottom-article