Đoàn thanh niên Sở Tư pháp TP Hà Nội

Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn của Hà Nội năm 2017

Cập nhật: 08:36 | 11/01/2018
Năm 2017, các hoạt động của đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan TP Hà Nội đạt được nhiều thành tích đáng kể trên tất cả các mặt công tác, thu hút sự hưởng ửng, tham gia đông đảo của các đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Từ cấp Khối tới 5 cụm thi đua và 60 đơn vị cơ sở, đoàn viên thanh niên đã vào cuộc trong không khí sôi nổi, tích cực, phát huy sự nhiệt tình và trí tuệ của tuổi trẻ trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã được triển khai kịp thời và đồng bộ. Các cơ sở Đoàn đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác cụ thể phù hợp với tình hình cơ quan đơn vị, đồng thời tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện. Thông qua các hoạt động, vai trò, vị trí của thanh niên được khẳng định, tạo được niềm tin đối với cấp ủy và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời cũng là dịp để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

don vi xuat sac trong cong tac doan cua ha noi nam 2017
BHC Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội nhận bằng khen của Trung ương Đoàn ẢNH:H.GIANG

Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm cụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018. Cụ thể, Đoàn Khối sẽ tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TP Hà Nội lần thứ XV đảm bảo thiết thực, kịp thời, mang tính hành động cao; Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, chú trọng tuyên truyền trên internet, mạng xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện khâu đột phá “Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh” của nhiệm kỳ; Thực hiện quyết liệt sáng tạo và có hiệu quả 4 phong trào và 2 chương trình hành động của tuổi trẻ, phong trào thanh niên tình nguyện, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tôi yêu Hà Nội, chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Kiên trì thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục thanh niên, nhi đồng.

Tại hội nghị, Đoàn cơ quan Sở Tư pháp TP Hà Nội đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017. Chi đoàn báo PL&XH được trao tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017”.

Hồng Giang