Đưa công tác tư pháp phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân

Cập nhật: 09:42 | 30/01/2018
Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình hành động của ngành Tư pháp để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo Bộ Tư pháp, để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ, ngành Tư pháp sẽ nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp. Đó là các lĩnh vực như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường Nhà nước, trợ giúp pháp lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Cùng với đó, chú trọng cải cách hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến lý lịch tư pháp, hộ tịch. Ứng dụng công nghệ thông tin thực chất, hiệu quả hơn nữa, góp phần đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần, thân thiện với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

dua cong tac tu phap phuc vu tot hon nhu cau cua nguoi dan
Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cán bộ tư pháp phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. ẢNH TƯ LIỆU

Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật sẽ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Theo đó, trong năm 2018 tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng tính khả thi của văn bản và việc quy định thủ tục hành chính trong các văn bản QPPL. Quan tâm đến công tác tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua. Chủ động phản ứng chính sách pháp luật, phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nhất là các vấn đề pháp lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, án tham nhũng. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự năm 2018, giảm ít nhất 3% số việc và tiền có điều kiện thi hành chuyển sang kỳ sau so với năm 2017. Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án dân sự, bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thi hành án dân sự, lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực…

Nguyên An