EVN HANOI: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển cách mạng công nghiệp 4.0

Cập nhật: 10:44 | 12/05/2018
Hòa mình với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) đặt mục tiêu hoạt động cho năm 2018 là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.
evn hanoi nang cao chat luong nguon nhan luc dap ung su phat trien cach mang cong nghiep 40
EVN HANOI đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2018

Đây là mục tiêu nhằm đáp ứng Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và của EVN HANOI trong thời kỳ “Cách mạng công nghiệp 4.0”, từ đó áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong quản trị, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

EVN HANOI sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để giải quyết những thách thức trong thời gian tới, từ đó phát triển sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Theo hướng này, Tổng công ty sẵn sáng đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lộ trình tái cơ cấu EVN HANOI giai đoạn 2017 – 2010, tầm nhìn đến 2025 đảm bảo tinh gọn về bộ máy, hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức sản xuất và hoạt động điều hành tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Sự thay đổi này để phát triển đội ngũ chuyên gia các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, đo lường, vận hành hệ thống điện đạt tầm khu vực (ASEAN 4); xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực, công cụ quản trị tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất. Đồng thời, EVN HANOI sẽ bố trí, sắp xếp, sử dụng lao động hiệu quả nhằm phát huy năng lực của cán bộ công nhân viên (CBCNV), cùng cơ chế đánh giá, trả lương theo năng lực và hiệu quả công việc nhằm hướng tới công bằng trong trả lương, thưởng và lộ trình thăng tiến của người lao động.

Bênh cạnh đó, EVN HANOI đổi mới công tác đào tạo năm 2018 và các năm tiếp theo thông qua Đề tài xây dựng hệ thống xác định nhu cầu đào tạo trên cơ sở đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của CBCNV (TNA – Training Needs Analysis). Đây là hình thức đào tạo dựa trên mô tả công việc hiện tại của CBCNV để từ đó bổ sung kiến thức và tăng hiệu quả của CBCNV, phục vụ tốt cho công việc trong Tổng công ty.

T.Quang