Hà Nội: Bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Cập nhật: 22:19 | 18/06/2019
Sở Tài chính Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3882/STC-QLNS đề nghị các quận, huyện, thị xã đảm bảo kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố.
ha noi bao dam kinh phi cho cong tac phong chong benh dich ta lon chau phi
Ảnh minh họa

Theo đó, để đảm bảo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi được kịp thời, Sở Tài chính đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã: Chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ nguồn dự phòng ngân sách quận, huyện, thị xã (bao gồm cả dự phòng của cấp xã, phường, thị trấn). Trường hợp sử dụng vượt quá 50% dự phòng ngân sách, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu trình thành phố xem xét, hỗ trợ theo quy định. Trong thời gian UBND thành phố xem xét bổ sung kinh phí hỗ trợ, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ ngân sách cấp mình (dự phòng còn lại, kết dư ngân sách...) đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch.

Về chế độ chi bồi dưỡng hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch, Sở Tài chính yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 3-5-2012 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25-8-2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đối với chi phí tiêu hủy gia súc, gia cầm (mua vật tư, dụng cụ; thuê thiết bị, nhân công... bên ngoài để thực hiện công tác tiêu hủy), Sở Tài chính cho biết, tại điểm b, khoản 2 mục II Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18-9-2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng chống, dịch bệnh gia súc, gia cầm quy định: Gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc trong vùng dịch phải tiêu hủy bắt buộc; gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm do lực lượng phòng, chống buôn lậu, trạm kiểm dịch động vật bắt buộc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về thú y.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí tiêu hủy gia súc, gia cầm dựa trên các căn cứ sau: Chi phí thực tế tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc trong vùng dịch tiêu hủy bắt buộc có xác nhận của cơ quan thú y. Chi phí thực tế tiêu hủy gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm (trường hợp không quy được trách nhiệm của chủ hàng trong việc hoàn trả chi phí tiêu hủy theo quy định của pháp luật) do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, cơ quan thú y, trạm kiểm dịch động vật tịch thu và có quyết định tiêu hủy. Các khoản chi phí này được tính theo chi phí thực tế, các địa phương quyết định đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung tại địa phương xảy ra dịch và tại thời điểm triển khai công việc.

T.Quang

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250