Hà Nội: Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý rác thải và ô nhiễm tại các làng nghề

Cập nhật: 10:03 | 17/04/2018
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1578/UBND-KH&ĐT về công tác thu gom và xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm do sản xuất tại các làng nghề phù hợp với quy mô và năng lực sản xuất của các hộ gia đình.
ha noi day manh cong tac thu gom xu ly rac thai va o nhiem tai cac lang nghe
Tái chế phế liệu gây ô nhiễm ở làng nghề Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành Đề án Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với cá nhân (thuộc hộ gia đình); giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý đối với rác thải sinh hoạt của các cơ sở kinh doanh, tổ chức và cơ sở khác theo nguyên tắc từng bước tiếp cận đủ chi phí thực hiện, có lộ trình cụ thể, phù hợp; Hướng dẫn UBND quận, huyện xây dựng phương án quản lý, kinh doanh các dự án đầu tư các hệ thống xử lý chất thải, khu tập kết chất thải tập trung tại các làng nghề.

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo UBND TP quy định về việc quản lý môi trường đối với các hộ dân sản xuất tại các làng nghề để hạn chế xả thải tự do vào môi trường trong đó cần tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát của UBND cấp xã, giám sát cộng đồng.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền thường xuyên cho người dân nắm bắt chủ trương, chính sách của nhà nước và Thành phố về trách nhiệm phải bảo vệ môi trường, trách nhiệm phải trả chi phí sử dụng các dịch vụ xử lý các dịch vụ xử lý môi trường; xây dựng danh mục dự án đầu tư xử lý môi trường tập trung, khu tập kết rác thải của các làng nghề thuộc trách nhiệm đầu tư của UBND cấp huyện để công bố kêu gọi đầu tư.

HP