Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do (FTA)

Cập nhật: 12:25 | 06/04/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1455/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế lần thứ nhất năm 2018.
ha noi day manh tuyen truyen hiep dinh thuong mai tu do fta
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến cam kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) dưới nhiều hình thức khác nhau: hội nghị, hội thảo, tập huấn phổ biến các cam kết FTA cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xây dựng các cẩm nang tuyên truyền về các FTA, thị trường, ngành hàng cấp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hội nhập kinh tế quốc tế trên các báo; chú trọng việc phổ biến các FTA trên các trang thông tin điện tử của Thành phố, các sở, ngành.

Chủ động, tích cực triển khai các Kế hoạch về Hội nhập kinh tế quốc tế và Hội nhập quốc tế của Thành phố nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Chính phủ về Hội nhập quốc tế, bảo đảm tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, cụ thể: Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 24/2/2015 thực hiện chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 08/8/2017 về Hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Đẩy mạnh triển khai các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch của UBND Thành phố, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực. Cùng với đó tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo về các vấn đề mới của hội nhập quốc tế và đàm phán FTA: Triển khai nghiên cứu một số đề tài, đề án, dự án liên quan đến vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế.

T.Quang