Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công

Cập nhật: 07:43 | 11/05/2018
Văn phòng UBND TP vừa có Thông báo số 85/TB-VP nêu kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản tại Hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản Quý I năm 2018.
ha noi day nhanh tien do thuc hien giai ngan ke hoach dau tu cong
Ảnh minh họa

Theo đó, các chủ đầu tư, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cần xác định việc triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành; đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát các công việc được giao; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công theo quy định pháp luật.

Chủ đầu tư các dự án nguồn vốn ngân sách Thành phố rà soát hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có vốn dư kế hoạch năm 2017 được UBND TP cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

Tăng cường đôn đổc, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế và thi công xây dựng công trình được giao vốn kế hoạch năm 2018. Tập trung quyết liệt triển khai các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ đã được UBND TP phê duyệt.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đối tượng áp dụng cơ chế thanh toán linh hoạt được UBND TP chỉ đạo tại Văn bản số 928/UBND-KHĐT ngày 09/3/2018. Rà soát, đề xuất nhu cầu kế hoạch vốn thực hiện công tác khảo sát, thiết kế của các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa được bố trí vốn kế hoạch thực hiện dự án năm 2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình TP xem xét quyết định.

Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; chủ động phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục vụ hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định, kịp thời thanh toán, thu hồi công nợ (nếu có) để tất toán tài khoản và đóng mã số dự án đầu tư theo quy định.

Hết Quý II/2018, các chủ đầu tư rà soát đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2018 của từng dự án, đề xuất UBND TP cho phép điều chỉnh kế hoạch, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Hàng tháng báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thiết kế và thi công của từng dự án; báo cáo danh mục hồ sơ, thủ tục đầu tư đã trình các sở, ngành nhưng chậm được giải quyết hoặc còn vướng mắc chưa được giải quyết... gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để đôn đốc giải quyết hoặc báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư, UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ quyết toán các dự án đầu tư từ nguồn vốn phân cấp, các dự án ngân sách TP hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án.

Các sở, ngành Thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện cải cách hành chính đối với các thủ tục về đầu tư xây dựng, về bồi thường GPMB, thu hồi đất... Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các Ban quản lý đự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị được UBND TP giao làm chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc thực hiện chỉ tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2018 được UBND TP giao.

T.Quang