Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020

Cập nhật: 11:05 | 05/07/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành và chủ đầu tư/nhà đầu tư các công trình trọng điểm một số nội dung sau:

Đối với nhóm dự án sử dụng vốn Ngân sách và ODA: Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TP về tiến độ GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn; tập trung quyết liệt, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng thi công, đặc biệt là các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Các sở, ngành tham mưu cơ chế linh hoạt, ưu tiên bố trí đủ vốn, đáp ứng tiến độ GPMB cho các công trình trọng điểm.

ha noi day nhanh tien do trien khai cac cong trinh trong diem giai doan 2016 2020

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao: Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, biện pháp thi công tối ưu cho từng dự án theo từng quý của năm 2018 và những năm tiếp theo; tập trung hoàn thành thủ tục quyết toán dự án hoàn thành; đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo kế hoạch tiến độ chi tiết đã xây dựng; thực hiện nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2018 đã giao; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án (chủ trương đầu tư, BCNCKT, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế...).

Các sở, ban, ngành chủ động giải quyết, hướng dẫn các nội dung công việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị mình phụ trách, đảm bảo cải cách tối đa thủ tục hành chính.

Đối với nhóm dự án đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hóa: Đảm bảo đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án trọng điểm. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện rà soát tổng thể, xác định quỹ đất đủ điều kiện làm quỹ đất thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND TP; trong đó, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án BT trọng điểm.

Đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án: Yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập, trình thẩm định hoặc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

HP