Hà Nội hiện có hơn 700 nghìn người có công

Cập nhật: 16:26 | 16/07/2017
(PL&XH) - Sau khi thực hiện mở rộng địa giới hành chính (từ ngày 1/8/2008) đến nay, trên địa bàn Hà Nội hiện có 703.524 trường hợp người có công với cách mạng. Thời gian qua, cùng với thực hiện chính sách chung của Đảng, Nhà nước thì Hà Nội cũng có nhiều chính sách riêng chăm sóc tốt người có công trên địa bàn.

Theo thống kê cho thấy, trong tổng số 703.524 người có công trên địa bàn Thủ đô thì có 4.276 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; 3.784 người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước

Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; 107 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 43 Anh hùng lao động.

79.500 liệt sỹ; 6.586 Mẹ Việt Nam anh hùng; 35.017 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 14.809 bệnh binh; 13.585 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

6.485 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 1.832 người có công giúp đỡ cách mạng; 537.500 người tham gia hoạt động kháng chiến giải phỏng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Hiện Thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp hàng tháng đối với 90.641 người có công và thân nhân.

Thời gian qua, Hà Nội luôn nỗ lực cải thiện mức sống của thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Cùng với thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kế hoạch của Thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội nhiều năm qua đều được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công theo tiêu chí mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề ra.

Thông qua các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc xã hội hóa các chương trình chăm sóc người có công, lồng ghép với nhiều chương trình khác như: Cho vay vốn ưu đãi, giài quyết việc làm, hỗ trợ phương tiện sản xuất,...

Kết quả thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, trong thời gian qua Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ xây và sửa chữa nhà ở cho 5.439 người có công với cách mạng với tổng kinh phí 180.919 triệu đồng. Trong đó, xây mới 2.071  nhà, sửa chữa 3.368 nhà; tặng 47.149 sổ tiết kiệm tình nghĩa với tổng kinh phí 36.007 triệu đồng; vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 240.609 triệu đồng.

Trên địa bàn Thành phố hiện có 341 công trình tưởng niệm liệt sỹ, trong đó 3 nghĩa trang cấp Thành phố, 15 nghĩa trang cấp huyện, 323 nghĩa trang cấp xã; 57 đài tưởng niệm, trong đó 11 đài tưởng niệm cấp huyện, 46 đài tưởng niệm cấp xã; 188 nhà bia, 1 đền thờ và 3 tượng đài liệt sỹ.

Thành phố hàng năm đầu tư kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi và chăm lo đời sống cho người có công vơi cách mạng. Nguồn kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà ở, tu sửa công trình ghi công liệt sỹ, thăm hỏi tặng quà từ năm 2007-2016 trung bình là 227,051 tỷ đồng/năm.

Trong năm 2017, Thành phố đầu tư 402 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công. Trong đó ngân sách của Trung ương và Thành phố là 230 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa là 172 tỷ đồng. Mức hỗ trợ đối với nhà ở xây mới là 70 triệu đồng/hộ, mức hỗ trợ sửa chữa là 35 triệu đồng/hộ.

100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ. Trên địa bàn Thành phố hiện không còn hộ người có công thuộc diện nghèo-theo tiêu chuẩn mới.

 

Vân Hà / PL&XH

tra-cuu-diem-thi-bottom-article