Hà Nội lập Tổ công tác liên ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật: 14:05 | 13/03/2018
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác liên ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố.
ha noi lap to cong tac lien nganh ve ung pho voi bien doi khi hau

Theo đó, Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ cung cấp các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác kiểm kê khí nhà kính theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành được UBND Thành phố giao để phối hợp với nhóm các thành phố dẫn đầu về ứng phó biến đổi khí hậu (C40) tổ chức Hội thảo về biến đổi khí hậu và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội.

Tổng hợp, xây dựng, đề xuất chương trình công tác, kế hoạch thực hiện liên quan tới ứng phó với biến đổi khí hậu theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành được UBND Thành phố giao để phối hợp thực hiện theo đề xuất của C40 trong quá trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội.

Giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, phối hợp với các cơ quan liên quan và C40 để tổ chức Hội thảo về biến đổi khí hậu và trong quá trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Nội.

HP