Hà Nội: Lưu ý việc bố trí kinh phí cho công tác hòa giải

Cập nhật: 09:54 | 11/08/2018
“Bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại cơ quan, đơn vị, địa phương”- đây là một trong những nội dung vừa được UBND TP Hà Nội lưu ý các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Việc yêu cầu bố trí kinh phí trên cơ sở thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội. Cụ thể, trong quý II năm 2018, Ban Pháp chế HĐND TP đã tổ chức đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về PBGDPL tại Sở Tư pháp và UBND một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Qua giám sát cho thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL. Trong đó có vấn đề liên quan đến kinh phí như: Chưa có quy định về định mức kinh phí, hướng dẫn về việc lập dự toán trong dự toán kinh phí đầu năm của từng cấp cho công tác PBGDPL; Công tác xã hội hóa trong hoạt động PBGDPL vẫn còn hạn chế; Việc chi thù lao cho hòa giải viên và chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải chưa được thực hiện đầy đủ mà tùy thuộc vào điều kiện kinh phí của từng đơn vị.

Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND TP, UBND TP yêu cầu Sở Tài chính tham mưu cho UBND TP ban hành hướng dẫn các cấp chính quyền trong việc lập dự toán đầu năm và hướng dẫn chi cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thống nhất trên toàn TP.

ha noi luu y viec bo tri kinh phi cho cong tac hoa giai
Một hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ. Ảnh minh họa

Về phía UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn chi thù lao cho hòa giải viên và chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải theo đúng quy định tại Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND. Đồng thời tổ chức việc chi thù lao cho hòa giải viên và chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND về việc áp dụng mức chi cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP. Trong đó quy định mức chi hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở áp dụng trên địa bàn TP là mức chi tối đa theo quy định pháp luật hiện hành.

Nguồn kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp, nhiệm vụ chi ngân sách hiện hành của thành phố. Trong 3 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, Hà Nội đã cấp khoảng 26,6 tỷ đồng chi cho công tác hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Hà Nội cũng gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí chi cho hòa giải.

“Luật Hòa giải ở cơ sở chưa quy định nguồn kinh phí để chi cho công tác hòa giải. Thực tế chỉ những đơn vị xã, phường, thị trấn có nhiều nguồn thu trên địa bàn mới có điều kiện để quan tâm đến chi kinh phí hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Luật mới chỉ quy định về việc thanh toán kinh phí hòa giải cho từng vụ việc nhưng chưa hướng dẫn đó là vụ việc hòa giải thành hay hòa giải không thành. Nhiều vụ việc hòa giải không thành nhưng lại mất nhiều thời gian, công sức của các hòa giải viên nhưng không được thanh toán.

Ngoài ra, kinh phí cho hoạt động hòa giải (kinh phí kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng) còn thấp, khó khăn trong thực hiện thủ tục thanh toán” – PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương cho biết.

Ông Nguyễn Sỹ Tuấn – Phó Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp Hà Nội: “Ngay từ tháng 7, 8 hàng năm - cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã trên cơ sở kết quả hòa giải trong năm trước cần chủ động tham mưu cho UBND cấp xã lập dự toán chi hỗ trợ cho công tác hòa giải năm sau. Bởi thực tế, trong việc phân bổ kinh phí cho hoạt động hòa giải vẫn có đơn vị chưa làm dự toán ngay từ đầu năm mà theo từng vụ việc nên rất bị động, lúng túng dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao”.

Nguyên An