Hà Nội: Nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm

Cập nhật: 13:29 | 01/03/2018
Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa có Công văn 1435/VP-KGVX về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Trước đó, UBND Thành phố nhận được Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Trong đó nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền, dân tộc.

ha noi nhan rong cac mo hinh to chuc cuoi hoi tang le van minh tiet kiem
Ảnh minh hoạ: VGP News

Nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng.

Quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân.

Vấn đề này, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan, tham mưu UBND TP chỉ đạo thực hiện.

HP