Hà Nội phân loại biệt thự xây dựng trước năm 1954

Cập nhật: 10:48 | 26/06/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3193/QĐ-UBND, thành lập Hội đồng thẩm định thành phố thực hiện việc đánh giá và phân loại biệt thự cũ thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954.
ha noi phan loai biet thu xay dung truoc nam 1954
Ảnh minh họa

Theo quyết định, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng. Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng; ông Phạm Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Phó Chủ tịch hội đồng. Ngoài ra có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan là ủy viên.

Về nguyên tắc thẩm định: Giữ nguyên nhóm 1 và nhóm 2 theo danh mục biệt thự ban hành kèm theo Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28-11-2013 của UBND thành phố. Hội đồng thẩm định thành phố chỉ thực hiện thẩm định đối với biệt thự thuộc nhóm 3 và đối với các biệt thự có đơn thư của cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét lại nhóm biệt thự.

Hội đồng thẩm định thành phố có trách nhiệm đánh giá và phân loại biệt thự cũ thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 để báo cáo UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28-11-2013 của UBND thành phố về danh mục nhà biệt thự cũ.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng và tổ công tác; lập kế hoạch tổ chức thực hiện; xây dựng kinh phí để đảm bảo hoạt động của Hội đồng và tổ công tác. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, báo cáo UBND thành phố để phê duyệt theo các quy định hiện hành...

T.Quang