Hà Nội quan tâm thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cập nhật: 12:44 | 05/07/2018
Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khoá 15, báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Hà Nội luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện việc thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

Theo đó, thời gian qua TP đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án mới, đồng thời tích cực đôn đốc các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Các chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính năm 2017 tiếp tục tăng hạng và giữ vị trí cao so với các tỉnh, TP: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí 13/63 (tăng 1 bậc); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) đứng vị trí 2/63 (tăng 1 bậc). Tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2018 - hợp tác đầu tư và phát triển” ngày 17-6-2018.

Tổng vổn đầu tư xã hội ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%; thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng 9,4%; lũy kế đến nay có 4.325 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn 27,94 tỷ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 15,4 tỷ USD26.

Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 60 dự án, tồng mức đầu tư ước đạt 80 nghìn tỷ đồng, giảm 38% về số dự án nhưng tăng 19% về vốn; có 15 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 2,5 nghìn tỷ đồng. Đối với các dự án theo hình thức ppp, đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 dự án, nâng tổng sổ dự án đầu tư theo hình thức ppp đang thực hiện lên 12 dự án, tổng mức đầu tư 28,4 nghìn tỷ đồng.

Việc khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân được quan tâm chỉ đạo toàn diện; đã trình HĐND TP xem xét, phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyến đổi hộ kinh doanh thành công ty; duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đồng thời đảm bảo thời gian xừ lý các thủ tục hành chính liên quan trong vòng 03 ngày (trừ giải thể doanh nghiệp). Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2018, có 12,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tồng vốn đãng ký 124 nghìn tỷ đồng, giảm 3% về số lượng nhưng tăng 31 % về vốn so với cùng kỳ; có 1,940 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 1,5% so cùng kỳ.

Về thu ngân sách, ngay từ đầu năm, TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất... Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất, các ngành các cấp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Chương trình của Thành ủy, HĐND và UBND TP. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đẩu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

ha noi quan tam thu hut dau tu thao go kho khan cho doanh nghiep
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trình bày báo cáo tại Kỳ họp

Đánh giá bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nêu rõ: Tổng hợp kết quả đạt được cả năm 2017 cho thấy những nhận định, đánh giá đã báo cáo HĐND TP cơ bản phù hợp, trong đó, có thêm 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nâng tổng số lên 7/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch (đã báo cáo 6/20 chỉ tiêu vượt kế hoạch; nay thêm chỉ tiêu giảm hộ nghèo).

Năm 2018, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, thu hút đầu tư tăng, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,9% so với cùng kỳ, ước đạt 128,9 nghìn tỷ đồng, giá cả hàng hóa, dịch vụ ổn định, công nghiệp thương mại du lịch tăng mạnh so cùng kỳ, nông nghiệp phát triển ổn định…

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 7,07% theo phương pháp tính mới, cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2017 là 6,64%. Trong đó, các nhóm ngành tăng cao hơn so cùng kỳ.

Cụ thể, dịch vụ tăng 7,04%, công nghiệp-xây dựng tăng 7,72%. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực, chỉ số sản xuuất công nghiệp ước tăng 8%, cao hơn mức 6,07% so cùng kỳ… Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay. Giá cả thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn so cùng kỳ (khoảng 2,24- 2,24%; cùng kỳ là 3,86%).

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện. TP đã thông qua đơn giản hóa đối với 61 thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực quản lý Nhà nước. Hà Nội là tỉnh, TP đầu tiên ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thong đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có cung ứng dịch vụ công.

Vân Hà