Hà Nội rà soát đội ngũ giáo viên mầm non

Cập nhật: 15:14 | 14/03/2019
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1952/VP-KGVX về việc rà soát  đội ngũ giáo viên mầm non.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 703/BGDĐT-NGCBQLGD về việc phối hợp chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục.

ha noi ra soat doi ngu giao vien mam non
Ảnh minh hoạ

Rà soát quy hoạch mạng lưới trường/lớp, không để những trường quy mô nhỏ, những lớp có số lượng học sinh không đủ theo định mức; thực hiện điều tiết giáo viên từ những trường thừa sang những trường/lớp thiếu giáo viên; ưu tiên biên chế được giao để tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới ở phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ và tinh giản biên chế đặc biệt là vấn đề thừa/thiếu giáo viên. Trong năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế ngành giáo dục ở một số địa phương.

Đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao. Tổ chức kiểm tra hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục theo quy định. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và đình chỉ các nhóm, lớp không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chỉ đạo các đơn vi chức năng của tỉnh/thành phố thực hiện rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông để xác định và tổng hợp nhu cầu biên chế sự nghiệp giáo dục bảo đảm đúng quy định và có giải pháp khắc phục nếu xảy ra tình trạng thiếu giáo viên mầm non, phổ thông.

Do đó, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan rà soát đội ngũ giáo viên theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố.

HP