Hà Nội sẽ thí điểm chương trình đào tạo song bằng tại một số trường THCS

Cập nhật: 13:19 | 12/06/2018
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng THCS Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE, CAIE tại một số trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội” theo Tờ trình số 664/TTr-SGDĐT ngày 05-3-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định Đề án thí điểm đào tạo song bằng của các trường THCS trên cơ sở Đề án chung của Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan hướng dẫn các trường THCS tham gia Đề án trong việc triển khai, thực hiện Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng và cơ chế tài chính đúng quy định pháp luật và Thành phố.

ha noi se thi diem chuong trinh dao tao song bang tai mot so truong thcs
Các em học sinh muốn học chương trình đào tạo song bằng tú tài tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam phải tham dự kỳ thi tuyển. Ảnh: TTXVN

UBND thành phố cũng vuừa ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A Level) tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam”.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan hướng dẫn Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam triển khai, thực hiện Đề án thí điểm và cơ chế tài chính đúng quy định pháp luật và Thành phố; định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố và UBND Thành phố kết quả thực hiện.

HP