Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng

Cập nhật: 08:37 | 09/08/2018
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3599/UBND-KGVX tiếp tục tăng cường kiểm tra chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn.

Theo đó, để đảm bảo mỹ quan, an toàn và trật tự văn minh đô thị, xác định rõ trách nhiệm quản lý hành chính nhà nước địa phương đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật không đúng địa điểm quy định trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp tổ chức không đúng địa điểm quy định.

ha noi tang cuong kiem tra chan chinh hoat dong bieu dien nghe thuat quan chung
Ảnh minh hoạ

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường quản lý đối tượng là người khuyết tật; kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức mạo danh người khuyết tật, hoạt động nhân đạo từ thiện để trục lợi. Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “xin tiền” phản cảm, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ địa bàn. Tăng cường quản lý lòng đường, vỉa hè và các khu vực diễn ra hoạt động của người tham gia giao thông. Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường để biểu diễn nghệ thuật.

Chỉ cho phép tổ chức đối với những hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng sự kiện quan trọng của thành phố, địa phương theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và phải đảm bảo thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 35; khoản 1, khoản 2 Điểu 36 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13-11-2008; các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa tại nơi công cộng, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

HP