Hà Nội: Tập trung rà soát khó khăn, vướng mắc của các dự án điện trọng điểm

Cập nhật: 14:11 | 09/08/2018
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6068/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển lưới điện trên địa bàn thành phố.
ha noi tap trung ra soat kho khan vuong mac cua cac du an dien trong diem
Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được báo cáo của Sở Công Thương về tình hình công tác phát triển điện lực trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018. Trong đó, đề xuất, các sở, ngành chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ các công trình điện theo danh mục các công trình điện.

Tương tự, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư trong công tác kiểm đếm tài sản, lập, thẩm định và phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư phục vụ xây dựng công trình điện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ và tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng thi công. Chủ động, bố trí cán bộ đầu mối phối hợp Sở Công Thương để triển khai TTHC giữa cơ quan nhà nước thuộc thành phố và Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư các công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố. Khẩn trương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội tiến hành kiểm kê, xác định giá trị tài sản công trình điện bàn giao, hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản công trình điện theo hướng dẫn tại Văn bản số 1479/SCT-QLNL ngày 5/4/2018, gửi Sở Công Thương trước ngày 30/7/2018.

Trên cơ sở số liệu của các đơn vị, Sở Công Thương sẽ báo cáo UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản. Các đơn vị đề nghị điều chuyển tài sản chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc không hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Công Thương để kịp thời điều chuyển sang Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đảm bảo an toàn vận hành công trình điện.

Về việc trên, UBND thành phố giao các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển điện lực thành phố rà soát báo cáo của Sở Công Thương nêu trên, báo cáo, cập nhật tình hình giải quyết nhũng nội dung thuộc trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị theo phân công trong công tác quản lý nhà nước và tại các dự án phát triển lưới điện trên địa bàn thành phố; gửi Sở Công Thương trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Công Thương tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố giao, kiến nghị, đề xuất UBND thành phố đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo kịp thời; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/8/2018. Đồng thời, chủ trì, phối hợp Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc của các dự án điện trọng điểm đang chậm tiến độ, kiến nghị, đề xuất UBND thành phố đôn đốc chỉ đạo hoặc chủ trì họp tháo gỡ khó khăn theo quy định.

T.Quang