Hà Nội: Tập trung triển khai hiệu quả tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Cập nhật: 14:14 | 14/09/2018
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7065/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
ha noi tap trung trien khai hieu qua tai co cau lai nen kinh te doi moi mo hinh tang truong
Ảnh minh họa

Theo đó, giai đoạn từ năm 2018 - 2020, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Song song với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, cần tiếp tục xử lý thực chất những điểm nghẽn trong nền kinh tế thông qua việc tìm kiếm, khai thác các động lực tăng trưởng mới, trong đó, nhấn mạnh vai trò các động lực về thể chế, chính sách, pháp luật; kinh tế tư nhân; hội nhập kinh tế quốc tế; cách mạng công nghệ 4.0 và động lực tăng trưởng nội tại từ các trung tâm phát triển, các đô thị, đầu tàu kinh tế của đất nước...

Các bộ, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng là trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong điều hành để triển khai thực chất, hiệu quả hơn, tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, khi đó mới bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong tái cơ cấu; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn nữa.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm; thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ. Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản TTHC, tạo điều kiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng, ban hành bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá cho từng đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quản lý, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/10/2018, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu tổ chức triển khai, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên trước ngày 10/10/2018.

T.Quang