Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên

Cập nhật: 14:26 | 20/06/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND, thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên ở thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
ha noi thanh lap cum cong nghiep lang nghe phu yen huyen phu xuyen
Ảnh minh họa

Theo quyết định, cụm công nghiệp trên rộng 10ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: sản xuất da giầy, may mặc, sơn mài, dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp... Tổng mức đầu tư cụm công nghiệp gần 200,4 tỷ đồng, trong đó: Vốn tự có của nhà đầu tư hơn 40 tỷ đồng; vốn vay của các tổ chức tín dụng hơn 60 tỷ đồng; vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát hơn 100 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp từ quý III/2018 đến quý III/2020 nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định. Phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, họp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề Phú Yên nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên có trách nhiệm: Sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng công trình theo quyết định giao đất, cho thuê đất. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp và đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Nghiêm cấm thực hiện việc chuyển nhượng dự án và huy động vốn để triển khai dự án không đúng quy định pháp luật dưới mọi hình thức, trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố. Tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định.

UBND huyện Phú Xuyên có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân; chuẩn bị tốt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.

T.Quang