Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

Cập nhật: 13:54 | 17/05/2018
Ngày 16-5, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 741/QĐ-SNV, thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2018.

Quyết định nêu rõ, Đoàn kiểm tra công tác CCHC có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra có báo trước các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đối với các nội dung: Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch 2018 của cơ quan, đơn vị; việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do thành phố giao tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24-8-2016 của UBND thành phố về công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26-2-2018 của UBND thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

ha noi thanh lap doan kiem tra cong tac cai cach hanh chinh
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Ảnh: KTĐT

Bên cạnh đó, thực hiện kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đối với các nội dung: Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 14-3-2018 của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16-4-2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.

Ngoài ra, Đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố về các nội dung liên quan đến công tác CCHC.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn kiến nghị UBND thành phố chấn chỉnh, xem xét xử lý đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

HP