Hà Nội: Thu hút đầu tư nước ngoài tăng 9,4%

Cập nhật: 16:15 | 13/06/2018
Trong 6 tháng đầu năm, TP Hà Nội tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong thời gian này, tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng (tăng 9,9%); thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,2tỷ đô la Mỹ (tăng 9,4%).

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của TP Hà Nội đạt được kết quả toàn diện: Kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2017, GRDP tăng 7,07% (cùng kỳ 6,64%); và cao hơn cùng kỳ, đạt 6,98% (cùng kỳ 2017 tăng 6,48%); môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI tăng 1 bậc đứng thứ 13/63 tỉnh, TP-cao nhất từ trước đến nay; giá cả thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ (khoảng 3,23%-3,34%; cùng kỳ là 3,86%); du lịch tiếp tục phát triển, thu hút khách quốc tế tăng mạnh; thu ngân sách tăng cao, nhất là thu nội địa; quản lý đô thị được đẩy mạnh…

Cụ thể, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm theo phương pháp tính mới tăng 7,07% (theo phương pháp cũ tăng 7,78%), cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2017 (6,64%),trong đó hầu hết các nhóm ngành tăng cao hơn cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8%, cao hơn mức 6,07% của 6 tháng năm 2017. Thị trường hàng hóa và dịch vụ tăng cao hơn mức cùng kỳ, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.181 nghìn tỷ đồng, tăng 10,14%.

Trong đó, thương nghiệp đạt 901,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%; Khách sạn nhà hàng đạt 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; Du lịch lữ hành đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4%; Dịch vụ đạt 247,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7%. Tổng mức bán lẻ ước đạt 236,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,51%.

Giá cả thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng khoảng 3,23%-3,34%, thấp hơn cùng kỳ (3,86%). Cung ứng hàng hóa phát triển tốt, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhân dân; không xảy ra hiện tượng thiếu hàng và tăng giá đột biến trong các dịp cao điểm do chủ động dự trữ hàng hóa, kiểm soát, nắm bắt chặt chẽ tình hình giá cả và tổ chức tốt hệ thống phân phối, nhất là các khu vực nông thôn, các xã miền núi, khu công nghiệp...

Lĩnh vực thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được UBND TP quan tâm chỉ đạo toàn diện. TP đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án mới, đồng thời tích cực đôn đốc các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

ha noi thu hut dau tu nuoc ngoai tang 94

Các chỉ số tổng hợp về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính năm 2017 tiếp tục tăng hạng và giữ vị trí cao so với các tỉnh, thành phố. Tổng vốn đầu tư xã hội ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%; thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,2tỷ đô la Mỹ, tăng 9,4%. Lũy kế đến nay có 4.325 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn 27,94 tỷ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 15,4 tỷ USD.

Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 60 dự án, tổng mức đầu tư ước đạt 80 nghìn tỷ đồng, giảm 38% về số dự án nhưng tăng 19% về vốn; có 15 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 2,5 nghìn tỷ đồng.

Đối với các dự án theo hình thức PPP, đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 01 dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 02 dự án, nâng tổng số dự án đầu tư theo hình thức PPP đang thực hiện lên 12 dự án, tổng mức đầu tư 28,4 nghìn tỷ đồng(hiện còn 95 dự án PPP đang hoàn thiện thủ tục, TMĐT ước tính 270 nghìn tỷ đồng).

Công tác khuyến khích thành lập doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân được quan tâm chỉ đạo toàn diện; đã trình HĐND TP xem xét, phê duyệt đề án phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty.

Duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, đồng thời đảm bảo thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan trong vòng 3 ngày (trừ giải thể doanh nghiệp). Tính đến hết tháng 6/2018, toàn TP có tổng số khoảng 251.460 doanh nghiệp.

Vân Hà