Hà Nội: Triển khai kế hoạch xây dựng Đề án chính quyền đô thị

Cập nhật: 10:00 | 14/03/2018
Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án chính quyền đô thị Thành ủy Hà Nội vừa có Kế hoạch số 03-KH/BCĐ xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Mục tiêu xây dựng Đề án nhằm xác định lộ trình, các bước, nội dung, tiến độ thời gian và tổ chức thực hiện các công việc khi triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội và trình các cấp có thẩm quyền. Đề án phải bám sát các mục tiêu, quan điểm và nội dung các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về tổ chức chính quyền địa phương để xây dựng Đề án phù hợp và bảo đảm tiến độ.

ha noi trien khai ke hoach xay dung de an chinh quyen do thi

Về phạm vi, nghiên cứu đề xuất mô hình hệ thống chính trị thành phố Hà Nội theo hướng thực hiện chính quyền đô thị và phương án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại các quận, thị xã Sơn Tây, các phường và các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Hà Nội.

Để xây dựng Đề án, Ban Chỉ đạo sẽ thành lập Tổ soạn thảo Đề án, lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng dự thảo Đề cương Đề án, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, tổ chức xin ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan; các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý về Đề cương Đề án, các chuyên đề nghiên cứu phục vụ Đề án; hoàn thiện Đề cương Đề án.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm phổ biến các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền đô thị để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng Đề án.

HP