Hà Nội triển khai 'Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam' năm 2018

Cập nhật: 09:52 | 21/01/2018
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai "Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của thành phố.  

Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các nội dung chính của chương trình nhằm đưa Luật và các văn bản liên quan đến công tác Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng đến với mọi đối tượng; tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn Thành phố; xác định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung ứng của mình được quy định trong Luật và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

ha noi trien khai ngay quyen cua nguoi tieu dung viet nam nam 2018

Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 được tổ chức thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các nội dung hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2018. Các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 3/2018 với chủ đề cho các hoạt động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 là: Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững.

Các tổ chức, doanh nghiệp: Ý thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

HP