Hà Nội: Triển khai 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất

Cập nhật: 08:09 | 14/01/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 138/UBND-KT triển khai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã... trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Thành ủy, UBND thành phố về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố.

ha noi trien khai tet trong cay doi doi nho on bac ho xuan mau tuat

Cụ thể: Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 của đơn vị theo đúng chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và thành phố.

Trực tiếp cùng UBND các huyện ngoại thành chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất 2018 của đơn vị. Phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp chung công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch trồng cây đầu xuân Mậu Tuất 2018 của các quận, huyện, thị xã, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã thống nhất lựa chọn từ 2 đến 3 địa điểm đủ điều kiện tổ chức lễ phát động quy mô cấp thành phố và xây dựng phương án.

Việc tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất 2018 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng.

UBND quận, huyện, thị xã: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lễ phát động tại các địa phương theo đúng chỉ đạo của trung ương và thành phố. Thời gian tổ chức lễ phát động trên địa bàn thành phố thống nhất thực hiện từ ngày 21-2-2018 (ngày mồng sáu Tết Mậu Tuất), đến hết ngày 25-2-2018 (ngày mồng mười Tết Mậu Tuất)...

HP