Hà Nội triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam' năm 2018

Cập nhật: 21:23 | 17/05/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 với chủ đề: “Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Theo đó, đảm bảo từ 80% trở lên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn (là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người cao tuổi là người khuyết tật; người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi bị bệnh hiểm nghèo, được thăm hỏi, tặng quà (mức tối thiểu 500.000đồng/người) và được trợ giúp thông qua các hình thức khác.

ha noi trien khai thang hanh dong vi nguoi cao tuoi viet nam nam 2018
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở quận Hoàn Kiếm. Ảnh: GĐ&XH

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội Người cao tuổi các cấp triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018 với nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở.

Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa các hoạt động của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” kết hợp với tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, nâng cao nhận thức chung về người cao tuổi, Hội Người cao tuổi trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động thiết thực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thông qua đó khẳng định vị trí của người cao tuổi và trách nhiệm của toàn xã hội với người cao tuổi.

Chính quyền các cấp phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi chỉ đạo rà soát nắm bắt tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để có cơ sở vận động nguồn lực và tố chức thăm hỏi, động viên kịp thời.

Căn cứ điều kiện cụ thể, chính quyền các cấp cân đổi một phần ngân sách cùng với nguồn vận động xã hội đế giúp đỡ người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách để cải thiện đời sống; mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người cao tuổi khó khăn chưa có chế độ bảo hiểm y tế.

Tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi; Chỉ đạo các cơ sở y tế lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuoi; tiếp tục thực hiện “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động...

HP