Hà Nội: Vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

Cập nhật: 10:21 | 17/04/2018
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2545/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Quyết định số 367/QĐ-TTg, ngày 2-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020.

ha noi van dong san xuat kinh doanh nong san thuc pham an toan

Thủ tướng yêu cầu các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, thực hiện và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

Nâng cao trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các cơ quan liên quan và các địa phương trong việc phối hợp, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện tuyên truyền, vận động, thực hiện và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm. Các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ thực phẩm nông sản an toàn được nhân rộng và quảng bá.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo quy định.

HP