Hà Nội xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

Cập nhật: 09:08 | 18/05/2019
Tại phiên họp tập thể UBND TP tháng 5-2019 diễn ra ngày 15-5 do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì đã thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó có việc xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP.

Tại phiên họp này, tập thể UBND TP đã xem xét, quyết định 7 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND TP.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, tập thể UBND TP kết luận: Đề án hỗ trợ, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP đã xác định đúng hướng, phù hợp với thực tiễn. Để hoàn thiện Đề án trình Thường trực Thành ủy phê duyệt, báo cáo tại kỳ họp giữa năm 2019 HĐND TP, UBND TP giao Sở KH&ĐT tham mưu sửa đổi tên gọi của Đề án: “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045” và bổ sung một số mục tiêu cụ thể, cách thức tổ chức thực hiện, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả qua từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế-xã hội của TP Hà Nội.

Bổ sung nội dung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử… Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cần nghiên cứu nhằm tạo ra môi trường mở, góp phần thúc đẩy các cá nhân, DN liên kết và tự do sáng tạo, tạo môi trường, lan tỏa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên. Đề án phải nêu bật vai trò kết nối của chính quyền, xây dựng nguồn lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tăng cường tuyên truyền và tạo nhiều sân chơi khởi nghiệp sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

ha noi xay dung quy che phoi hop quan ly hoat dong kinh doanh da cap
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể tháng 5. Ảnh:L.H

Tập thể UBND TP thống nhất xây dựng dự thảo Nghị quyết về cơ chế định mức chi về một số lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP, bao gồm quy định cơ chế, định mức chi đối với hoạt động sáng kiến và quy định việc giao nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho các bệnh nhân bệnh phong đã khỏi bệnh và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động khu điều trị phong Quốc Oai.

Cũng tại phiên họp, tập thể UBND TP thống nhất thông qua “Quy định quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội”. Yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về nhà ở xã hội để hoàn thiện; đề xuất xây dựng phầm mềm quản lý tổng thể về nhà ở xã hội nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP; công khai tiêu chuẩn, tiêu chí của đối tượng thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng; phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo, trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Tập thể UBND TP cũng đã thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30-12-2015 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP.

Quy chế phối hợp mới bao gồm các nội dung phối hợp sau: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền. Trao đổi, cung cấp, công bố thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp; Tham mưu thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tập thể UBND TP giao Sở Công thương chủ trì, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp, hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp (trong đó lưu ý tăng cường công tác phối hợp quản lý của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Ngoại vụ…), gửi xin ý kiến các Sở, ngành: TT&TT, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, CATP, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND TP theo đúng quy định.

Tập thể UBND TP cũng thống nhất Quy hoạch phân khu đô thị Phú Xuyên (Khu 1, 2, 3). Trong đó, giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (Khu 1, Khu 2 và Khu 3), tỷ lệ 1/2.000; Sở Quy hoạch - kiến trúc kiểm tra, thẩm định đồ án đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên, các đồ án quy hoạch chuyên ngành và nhiệm vụ quy hoạch đã được duyệt, tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định pháp luật, báo cáo UBND TP để lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan trước khi báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

Về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP và Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp TP Hà Nội”, tập thể UBND TP thống nhất giao Ban Thi đua-khen thưởng TP lấy ý kiến các Ban của Thành ủy, HĐND TP; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã… hoàn thiện, báo cáo UBND TP xem xét, phê duyệt.

Thịnh An

tra-cuu-diem-thi-bottom-article