Hà Nội xây dựng quy tắc ứng xử, điều chỉnh thái độ của nhân viên y tế

Cập nhật: 08:29 | 17/04/2018
Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2018-2020.  

Theo đó, việc thực hiện kế hoạch nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Hà Nội; góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của ngành, của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của ngành và các đơn vị.

ha noi xay dung quy tac ung xu dieu chinh thai do cua nhan vien y te
Ngành y tế Hà Nội mong muốn điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của nhân viên y tế bằng việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử. Ảnh: V.H

Để thực hiện được kế hoạch này, ngành y tế sẽ tổ chức tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành; tổ chức Hội thi tìm hiểu về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Đồng thời, rà soát, bổ sung tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào bình xét các danh hiệu thi đua hàng tháng, quý, năm; thiết kế tờ rơi, mẫu bảng treo in ấn về 2 bộ quy tắc theo mẫu thống nhất treo tại bảng tin cơ quan nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người qua lại.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm, động viên, khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong công tác triển khai thực hiện.

Ngành y tế cũng sẽ phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi cộng cộng; phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành y tế Hà Nội; quán triệt, vận động cán bộ nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi cộng cộng.

Các đơn vị trong ngành căn cứ kế hoạch của Sở Y tế, tổ chức tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động thuộc trong đơn vị thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử; đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử vào nội dung thi đua của tập thể, cá nhân hàng năm.

Vân Hà