Hà Nội: Xin ý kiến về mức tăng học phí năm học mới

Cập nhật: 14:51 | 10/05/2018
HĐND TP Hà Nội vừa công bố dự thảo Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố và mức thu học phí đối với trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội, năm học 2018-2019 để xin ý kiến rộng rãi.  

Dự thảo cũng nêu rõ nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định. Đến năm học 2020-2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Theo đó, năm học 2018- 2019, học phí dự kiến đối với học sinh từ mầm non đến giáo dục phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) mức học phí là 155.000đ/tháng/học sinh (năm học 2017-2018 mức thu là 110.000đ/tháng/học sinh. Tăng 45.000đ/tháng/học sinh so với năm học hiện hành).

Đối với học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn nông thôn (các xã, trừ các xã miền núi), mức học phí dự kiến là 75.000đ/tháng/học sinh, tăng 20.000đ/tháng/học sinh so với năm học 2017-2018.

Đối với học sinh đang theo học tại các cơ sở đào tạo thuộc các xã miền núi mức thu học phí dự kiến là 19.000đ/tháng/học sinh, tăng 5.000đ/tháng/học sinh so với năm học hiện hành.

ha noi xin y kien ve muc tang hoc phi nam hoc moi
Hà Nội dự kiến tăng học phí năm học mới từ cấp mầm non đến cấp phổ thông

Số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018 - 2019 với mức thu học phí năm học 2017-2018) một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long dự kiến giữ nguyên như năm học 2017-2018: Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản thu 900.000 đồng/tháng/sinh viên; Nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch thu 900.000 đồng/tháng/sinh viên.

Mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội cũng dự kiến giữ ổn định như năm học 2017-2018: Nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản thu 750.000 đồng/tháng/sinh viên; nhóm ngành Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch thu 800.000 đồng/tháng/sinh viên.

T.Fan