Hà Nội: Xử lý nghiêm những sai phạm về thu, chi đầu năm học

Cập nhật: 14:55 | 28/09/2017
(PL&XH)-Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 của HĐND TP và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục công lập (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) tổ chức, triển khai thực hiện mức thu phí theo quy định tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí đến cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu và đồng thuận.

Công khai mức thu học phí; tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện. Công tác dạy thêm, học thêm phải được thực hiện theo đúng văn bản quy định. Công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và được sử dụng đúng mục đích.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học.

Chủ động về thời gian thực hiện thu học phí đảm bảo phù hợp với khả năng đóng góp của người dân và hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng, không thực hiện thu cùng một lúc tất cả các khoản thu vào đầu năm học.
Thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018 (nếu có).

Có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với cá nhân có sai phạm về công tác thu, chi.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Chủ động tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cảm kết chất lượng đào tạo; xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bao công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Không thực hiện thu cùng một lúc tất cả các khoản thu vào đầu năm học.

PV

tra-cuu-diem-thi-bottom-article