Hà Nội: Kiên quyết thu hồi các dự án nhà ở thương mại chậm triển khai

Cập nhật: 14:51 | 28/08/2015
Theo UBND TP Hà Nội, trong thời gian qua, TP đã chỉ đạo quyết liệt trong việc phát triển nhà ở, lượng hàng tồn kho giảm mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, tăng cường kỷ cương và trật tự xây dựng, dần khắc phục được sự thiếu thống nhất trong quản lý dữ liệu.

Sau thời gian tập trung triển khai thực hiện rà soát, thống kê các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP, kết quả đã tổng hợp được danh mục các dự án trên địa bàn, được phân loại thành nhóm: các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng; các dự án đang triển khai phù hợp với quy hoạch; các dự án thực hiện chưa đảm bảo tiến độ theo nội dung được chấp thuận chủ trương, chấp thuận dự án và quyết định giao đất; các dự án cần điều chỉnh phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được phê duyệt và một số dự án khác. Các sở, ngành đã đánh giá và kiến nghị đề xuất giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các nhóm dự án nhằm ổn định và phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn TP trong thời gian tới.


Trong Thông báo số 279/TB-VP của Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành ngày 26/8/2015 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát tổng thể các dự án Khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng phân loại dự án theo các giai đoạn: chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án để đánh giá, phân tích và đưa ra đề xuất cụ thể để đảm bảo việc đầu tư xây dựng tuân thủ các quy định hiện hành, đồng thời, phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở của TP đã được phê duyệt; đề xuất các biện pháp xử lý đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm; Hoàn thiện kết quả điều tra, rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án và báo cáo UBND TP trước ngày 30/8/2015.

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư nhưng chậm triển khai các thủ tục liên quan đến đất đai, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, xác định rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chủ đầu tư chậm triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất biện pháp xử lý; quan điểm của TP là kiên quyết thu hồi dự án đối với các chủ đầu tư cố tình trì hoãn, chậm triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

Đối với các dự án phải điều chỉnh quy hoạch theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, TP giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc tiếp tục thông báo, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo quy định.

UBND TP giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý danh mục các dự án khu đô thị, dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội và các dự án nhà ở khác trên địa bàn TP; Hoàn thành đưa vào cập nhật và sử dụng thời gian chậm nhất là tháng 6/2016.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan để thống nhất các công trình trường học, nhà trẻ công lập có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở và tại khu vực có các dự án phát triển nhà ở, tổng hợp danh mục làm cơ sở hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội theo các hình thức đầu tư, xã hội hóa; Báo cáo đề xuất UBND TP trước ngày 15/9/2015.

Theo Hanoimoi

tra-cuu-diem-thi-bottom-article