Hồi âm bài "Hơn 1300 tấn chất thải 'bay hơi'"

Cập nhật: 12:36 | 26/09/2017
(PL&XH)-Sau khi Báo PL&XH có bài phản ánh về vấn đề xử lý chất thải ở xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đơn vị có liên quan là Cty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình (Cty Hoà Bình) đã phản hồi.

Theo đại diện Công ty Hòa Bình, đơn vị này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động tiếp nhận, chuyển giao, xử lý chất thải tại Giấy phép hành nghề quản lý CTNH mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6-7-8.014.VX cấp lần 3 ngày 26/1/2015 do Tổng cục Môi trường cấp; Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.014.VX, cấp lần đầu ngày 6/10/2016, cấp lần 2 ngày 3/8/2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Công ty Hòa Bình đã lập Báo cáo đánh giá tác động Môi trường của dự án “Xử lý chất thải công nghiệp, tái chế phế liệu”, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2009; được Tổng cục Môi trường cấp Giấy xác nhận số 594/TCMT ngày 28/4/2010 về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khi bổ sung, nâng công suất của Nhà máy, Công ty Hòa Bình đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư bổ sung, nâng công suất của Nhà máy xử lý tái chất thải công nghiệp, tái chế phế liệu”, được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 928/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2017.

Ngày 27/7/2017 Công ty Hòa Bình nhận được quyết định kiểm tra đột xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tại nhà máy đang hoạt động tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng.

21981694_1320763614716616_1079924318_o
Bộ Tài nguyên Môi trường đang thanh tra và chưa có kết luận

Trong quá trình xác minh, theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Công ty Hòa Bình tiếp nhận chất thải liên quan và hợp đồng các chủng loại chất thải theo đúng chức năng nêu tại các văn bản cấp phép nêu trên. Do chưa thống nhất về số liệu tiếp nhận, chuyển giao chất thải giữa Công ty Hòa Bình và các Công ty đối tác có liên quan ở một số tỉnh, thành phố khác (do kiểm tra là đột xuất và theo hợp đồng của công ty với các khách hàng mọi hoạt động chuyển giao, tiếp nhận xử lý theo đúng quy trình, cuối tháng 02 bên đối chiếu nghiệm thu thanh quyết toán) nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 1579/TNMT-BVMT ngày 31/7/2017 đề nghị làm rõ số liệu về hoạt động tiếp nhận, chuyển giao chất thải gửi các Công ty, đơn vị có liên quan và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện theo luật định. Những thông tin, số liệu thể hiện tại văn bản này chưa phải là số liệu và thông tin cuối cùng, chưa phải là kết quả chung của quá trình kiểm tra theo sự việc nêu trên và Bộ TN&MT đang thanh tra và sẽ có kết luận chính thức trong thời gian tới.

Thực hiện theo yêu cầu của đoàn kiểm tra công ty đã tổng hợp đối chiếu với khách hàng tính đến hết tháng 7/2017. Khối lượng chất thải rắn thông thường này gọi là cát đúc và có kết quả kiểm định đính kèm (kết quả kiểm định định kỳ trước khi giao chất thải của chủ nguồn thải - công ty Honda và kết quả kiểm định của chủ xử lý - công ty Hòa Bình khi chất thải về đến nhà máy, mẫu chất thải được lấy tại hiện trường được Công ty xử lý bằng 02 phương pháp.

Phương pháp 1: Hóa rắn đóng gạch không nung và bê tông hóa phục vụ công trình nội bộ như đường dạo, sân vườn, đường giao thông nội bộ…

Phương pháp 2: Chuyển giao đồng xử lý tận thu tuyển thành clanhke làm xi măng tại nhà máy xi măng Thành Công theo đúng hợp đồng giữa Công ty Hòa Bình với khách hàng và theo đúng quy định, đúng giấy phép của Công ty được cấp.  

Công ty cũng cung cấp một số tư liệu để chứng minh chất thải rắn cát đúc là chất thải thông thường. Tổng khối lượng tiếp nhận của công ty với khách hàng trong đó có khối lượng chuyển giao công ty xi măng Thành Công, khối lượng công ty thực hiện hóa rắn đóng gạch không nung cũng như giấy phép công ty được cấp, dây truyền công ty được cấp phép và đang hoạt động.

"Hiện Bộ Tài nguyên và môi trường đang tiến hành thanh tra, trong đó có một số nội dung liên quan đến Công ty. Khi công ty nhận được kết luận được công bố của cơ quan có thẩm quyền chúng tôi sẽ gửi quý báo được biết. Rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Báo trong thời gian tới", đại diện Công ty Hoà Bình cho hay.

 

 

 

 

 

Q.K - M.H / PL&XH