Huyện Ba Vì thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Cập nhật: 09:28 | 27/06/2019
Theo Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh, thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014, trong 5 năm qua (2014-2019), cấp ủy, chính quyền huyện Ba Vì luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc (CTDT), chính sách dân tộc (CSDT).

Theo đó, huyện Ba Vì đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế-xã hội 7 xã miền núi, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được xây dựng. Đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục đào tạo cho con em vùng đồng bào DTTS được quan tâm và có bước phát triển tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư; đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng được yêu cầu công tác giảng dạy.

huyen ba vi thuc hien tot cong tac dan toc chinh sach dan toc
Đồng chí Dương Cao Thanh, Bí thư Huyện ủy Ba Vì trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắctrong CTDT và thực hiện CSDT giai đoạn 2014-2019.

Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc được coi trọng. Ở các xã dân tộc đã thành lập được đội bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, thường xuyên tổ chức tập luyện các bài diễn tấu cồng chiêng Mường, các làn điệu dân ca Mường và múa chuông, múa rìu, lễ cấp sắc dân tộc Dao. Đã mua 18 bộ cồng chiêng Mường, 3 bộ chuông Dao cho các xã, hàng năm vào các dịp lễ Tết tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống của đồng bào DTTS; các “Hội thi nói tiếng dân tộc Mường”…

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai ở các xã. Trong 7 xã dân tộc thì xã Ba Trại đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12-15 tiêu chí trở lên. Xã Minh Quang phấn đấu năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới.

Cũng theo ông Nguyễn Tất Vinh,những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng DTTS huyện Ba Vì không chỉ là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của TP Hà Nội, sự giúp đỡ có hiệu quả của các Sở, ban ngành và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội, mà trước hết là sự phấn đấu, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì, đã triển khai đầy đủ, kịp thời các CSDT, gắn chặt Chương trình xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng bào các dân tộc tăng cường đoàn kết, cố gắng vươn lên cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội đề nghị trong thời gian tới, huyện Ba Vì tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về CTDT, CSDT và đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện, tập trung nguồn lực đầu tư nhiều hơn nữa để phát triển toàn diện, bền vững các xã vùng dân tộc miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, triển khai đầy đủ kịp thời các CSDT của Đảng, Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù của TP Hà Nội.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ người DTTS. Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh - quốc phòng; cảnh giác, ngăn chặn âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực phản động lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Khánh Phong

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250