Huyện Quốc Oai: Hiệu quả từ việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc

Cập nhật: 09:02 | 01/03/2018
Năm 2017 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của TP, hướng dẫn của Ban Dân tộc; sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện cùng sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và của người dân, các chính sách dân tộc đã được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và kịp thời.  

Trên địa bàn huyện Quốc Oai có 2 xã là Phú Mãn và Đông Xuân là xã dân tộc, miền núi. Có 15 thôn, với dân số 6.797 người/1.625 hộ, chiếm 3,56% dân số toàn huyện, gồm các dân tộc thiểu số Mường, Thái, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Sán Dìu, Cao Lan. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Hai xã có 2.623,05 ha đất tự nhiên, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 551,78 ha, đất lâm nghiệp 1.285,68 ha, đất ở 280,34 ha, đất chuyên dùng 416,34 ha, còn lại đất khác 89,12 ha.

Với các chính sách của Trung ương, thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo. Huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và chi trả đúng chế độ, chính sách và đúng đối tượng thụ hưởng; đối với Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín, huyện đã triển khai rà soát và bình xét được 16 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Vào dịp Tết Nguyên đán thăm hỏi tặng quà người có uy tín. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến chính sách pháp luật, đưa người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm phát triển sản xuất, bảo vệ an ninh quốc phòng ở các địa phương khác.

huyen quoc oai hieu qua tu viec thuc hien tot cac chinh sach dan toc
Hội thi biểu diễn dân ca Mường và cồng chiêng được huyện Quốc Oai thường xuyên tổ chức nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mường. ảnh: Khánh Phong

Nhằm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào huyện đã cấp 917 thẻ bảo hiểm y tế với số tiền trên 297 triệu đồng. Thực hiện chính sách về giáo dục theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã chi trả gần 400 triệu đồng cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại thôn đặc biệt khó khăn và gần 8 triệu đồng hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ mầm non 4 -5 tuổi. Để đồng bào đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh đã cho 1.275 hộ vay gần 21 tỷ đồng theo chính sách vay vốn tín dụng đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg huyện đã tiến hành rà soát, xác định đối tượng, tổng hợp nhu cầu và trình các cấp có thẩm quyền.

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, năm 2017 huyện được bố trí 59,5 tỷ đồng để triển khai xây dựng 10 dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn cồng chiêng cho đồng bào Mường.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, tốc độ phát triển kinh tế của 2 xã miền núi Đông Xuân và Phú Mãn đạt trên 15%, bình quân thu nhập đầu người gần 40 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 0,55%. Đến nay cả 2 xã đã có đường ô tô vào đến trung tâm và các thôn, 100% số hộ dân có điện thắp sáng, 65% số hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đặc biệt năm 2016 cả 2 xã Đông Xuân và Phú Mãn đã được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Quốc Oai vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách dân tộc ở địa phương, cần TP Hà Nội, các Sở, ngành tạo điều kiện để huyện thực hiện các dự án nâng cấp hạ tầng nông thôn, cải tạo cứng hóa kênh mương, nâng cấp cải tạo các nhà văn hóa thôn, dự án bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho đồng bào dân tộc; Xây dựng các cơ chế phối hợp, lồng ghép với các chính sách, các chương trình dự án để thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi; Tạo điều kiện bố trí phân bổ kinh phí và kịp thời cho các dự án theo đúng Kế hoạch, để đảm bảo tiến độ triển khai chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Khánh Phong