Giải đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Kê khai tài sản theo quy định của pháp luật

Cập nhật: 17:42 | 23/10/2017
Bạn Nguyễn Hồng Hà có thư gửi báo PL&XH để được tư vấn về vấn đề kê khai tài sản...

Hỏi: Xin quý báo cho biết, theo quy định của pháp luật, tài sản phải kê khai gồm những tài sản nào và thủ tục kê khai ra sao?

(Nguyễn Hồng Hà, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin trả lời như sau: Theo Điều 45 (tài sản phải kê khai) Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: Các loại tài sản phải kê khai bao gồm:

1. Nhà, quyền sử dụng đất;

2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ năm mươi triệu đồng trở lên;

3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

4. Thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Cũng tại Điều 46 Luật này, thủ tục kê khai tài sản như sau:

1. Việc kê khai tài sản được thực hiện hằng năm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người có nghĩa vụ kê khai làm việc và được hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12.

2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải ghi rõ những thay đổi về tài sản so với lần kê khai trước đó.

3. Bản kê khai tài sản được nộp cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người có nghĩa vụ kê khai tài sản.

Hoa Đỗ

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250