Kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được niêm yết công khai

Cập nhật: 22:01 | 17/10/2018
Theo quy định, thời hạn niêm yết công khai kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tự chấm điểm
ket qua danh gia xa dat chuan tiep can phap luat duoc niem yet cong khai

Hỏi: Việc niêm yết kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, việc niêm yết công khai kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 619/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

- Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm niêm yết kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Hình thức, địa điểm công khai, niêm yết: trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố và cộng đồng dân cư khác và thông báo trên đài, loa truyền thanh cơ sở.

- Nội dung niêm yết công khai: kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã; Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân).

- Thời hạn niêm yết công khai: 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tự chấm điểm (ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).

Nguyên An