Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở: Tỷ lệ dân số biết đọc, biết viết tăng mạnh

Cập nhật: 15:07 | 11/07/2019
Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình dộ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương về kết quả điều tra dân số và nhà năm 2019, sau hơn 2 tháng kết thúc triển khai thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành. Kết quả cho thấy, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%).

Hiện toàn quốc có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học. Tỷ lệ này của nữ cao hơn so với nam, tương ứng là 92,5% và 90,8%. Trong vòng 20 năm qua, tỷ trọng dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện không đi học (chưa bao giờ đi học hoặc đã thôi học) giảm đáng kể, từ 20,9% năm 1999 xuống còn 16,4% năm 2009 và còn 8,3% năm 2019.

ket qua tong dieu tra dan so va nha o ty le dan so biet doc biet viet tang manh
Tỷ lệ đi học tiểu học ở thành thị và nông thôn không có sự khác biệt (ảnh T.A)

Tỷ lệ đi học chung của bậc tiểu học là 101,0%; bậc THCS là 92,8%; bậc THPT là 72,3%. Ở cấp tiểu học, không có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2009. Tỷ lệ nam giới biết đọc biết viết đạt 97 0% cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ này ở nữ giới.

Trong 20 năm qua, tỷ lệ biết đọc, biết viết của nữ tăng 7,7 điểm phần trăm; khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ biết đọc biết viết giữa nam và nữ được thu hẹp đáng kể. Năm 1999, tỷ lệ biết đọc biết viết của nam là 93,9%, cao hơn tỷ lệ này của nữ 7,0 điểm phần trăm. Đến năm 2019, tỷ lệ đọc biết viết của nam đạt 97,0%, cao hơn tỷ lệ của nữ 2,4 điểm phần trăm.

Kết quả sơ bộ Tồng điều tra năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình dộ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuôi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường, tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm mạnh trong thập kỷ qua.

Vân Hà

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250