Quốc hội thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh:

Kết quả xây dựng pháp luật là một tiêu chí quan trọng

Cập nhật: 08:28 | 06/06/2019
Trong việc xây dựng luật cần lắng nghe nhiều hơn các ý kiến phản biện của nhân dân, đặc biệt là các luật liên quan đến nhiều tầng lớp, nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi trong xã hội.

Đây là phát biểu của đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) khi thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Theo đại biểu cần công khai hơn việc xin ý kiến rộng rãi và xin lắng nghe nhiều hơn, xem xét kỹ hơn, đặc biệt là những ý kiến trái chiều. Quốc hội, Chính phủ mặc dù đã có kênh rồi nhưng phải sắc sảo hơn nữa để lấy ý kiến của nhân dân công khai, thuận lợi và xem xét thật sự. “Chỉ có công khai, cởi mở, mạnh dạn tiếp thu mới đạt được sự đồng thuận cao thì luật mới có sức sống”, đại biểu nói.

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) đồng tình với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2020 cũng như việc điều chỉnh, bổ sung của năm 2019.

ket qua xay dung phap luat la mot tieu chi quan trong

Đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu ý kiến thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.
Ảnh: QUOCHOI.VN

Tuy nhiên, theo đại biểu, còn tình trạng hồ sơ dự án luật gửi chậm so với quy định và việc tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, của các cơ quan tổ chức và tầng lớp nhân dân, một số dự án còn luật chưa được thỏa đáng.

“Quốc hội cần phải xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác xây dựng pháp luật. Bởi vì công tác xây dựng pháp luật là 1 trong 3 chức năng rất quan trọng của Quốc hội và nếu không xem xét giải quyết thấu đáo vấn đề này thì tồn tại, yếu kém lại tiếp tục diễn ra trong kỳ đánh giá sau”, đại biểu Trần Thị Hoa Ry nói.

Theo đại biểu Thái Trường Giang (Cà Mau), về tầm nhìn lập pháp, còn tình trạng luật ban hành thiếu tính ổn định, thể hiện ở chỗ luật có thể thực hiện 1, 2 năm thì phải sửa, luật đang thi hành phải sửa, thậm chí luật vừa mới ban hành đặt ra vấn đề phải sửa, nó không phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, quy định trong một số luật còn mang tính tuyên truyền, khẩu hiệu, thay vì ban hành các quy phạm là những quy tắc xử sự chuẩn mực để làm cho khuôn mẫu cho việc thi hành. Vì vậy, dẫn đến tình trạng tùy tiện, lạm quyền lợi ích nhóm nảy sinh từ những bất cập này.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cần có một chiến lược lập pháp dài hạn bài bản hơn, xác định rõ trật tự ưu tiên trong việc ban hành các đạo luật; hạn chế tối đa, thậm chí nên bãi bỏ quy định xây dựng dự thảo luật có thể phải đi kèm theo các Nghị định, các Thông tư để hướng dẫn.

“Tôi đề nghị cần kiện toàn, củng cố chất lượng cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật từ các Ủy ban của Quốc hội đến các cơ quan của Chính phủ. Cuối cùng là xử lý nghiêm trách nhiệm kỷ luật của tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội”, đại biểu Thái Trường Giang nói.

Đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) đưa ra dẫn chứng cho thấy, gần đến kỳ họp thì đa số dự án luật mới gửi cho các đại biểu nghiên cứu, có nhiều dự án luật thời gian rất ít, thậm chí không còn thời gian để các đại biểu Quốc hội tổ chức các đoàn để thảo luận và nghe ý kiến của các cơ quan và các đối tượng chịu sự tác động của luật, dẫn đến hạn chế trong công tác tham gia góp ý thảo luận tại các kỳ họp. Thậm chí Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trước ngày đi họp đại biểu hoàn toàn không có tài liệu gì cả…

Đai biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng) thẳng thắn cho rằng, việc thực hiện chương trình năm 2018 có nhiều “hạn chế mãn tính, bền vững”, nghĩa là đã tồn tại qua nhiều khóa, nhiều năm mà không được khắc phục. Đó là tình trạng dự báo không cao, tiến độ trình dự án luật chậm, chất lượng chuẩn bị các dự án luật chưa tốt dẫn đến việc rút, lùi, bổ sung nhiều dự án.

Vì vậy, theo đại biểu, phải tăng cường trách nhiệm xây dựng pháp luật của Chính phủ, bộ ngành ngay từ khâu xây dựng chương trình, chỉ trong trường hợp thật cần thiết vì lý do khách quan mới điều chỉnh chương trình và việc điều chỉnh đó phải tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện sự tôn trọng và chấp hành Nghị quyết của Quốc hội và cũng chính là bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

“Chính phủ, Bộ, ngành coi kết quả xây dựng pháp luật là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã được giao soạn thảo dự án luật, pháp lệnh”, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị.

Phương Thảo

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250