Khai mạc Hội nghị lần thứ 17, BCH Đảng bộ TP Hà Nội

Cập nhật: 09:51 | 10/01/2019
Sáng 9-1, BCH Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Chủ trì hội nghị gồm Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cho thấy: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, với khối lượng công việc lớn, lại thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm của Trung ương, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực, phấn đấu, vận dụng sáng tạo, triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Nổi bật là, Thành ủy Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, nêu bật những thành quả, khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương mở rộng địa giới hành chính; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của Thủ đô.

khai mac hoi nghi lan thu 17 bch dang bo tp ha noi
Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo, hoàn thành sơ kết, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ; chủ động triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP và triển khai xây dựng đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Thành ủy Hà Nội cũng tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cùng đó, Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát…

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 39 và Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) được Thành ủy chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, với cách làm chủ động, sáng tạo. Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; toàn TP cũng kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 Ban chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp giảm 74/102 Ban chỉ đạo trực thuộc UBND TP; giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, giảm 121 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, ngành (từ 401 xuống 280), giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (từ 206 xuống 96), đồng thời, thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương…

Năm 2019, Thành ủy Hà Nội đề ra 2 phương hướng, 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chỉ đạo các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng hệ thống chính trị TP tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền TP theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại…

Tại hội nghị lần này, BCH Đảng bộ TP cũng thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Thành ủy; chương trình công tác năm 2019 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định của Trung ương.

Thịnh An