Khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật

Cập nhật: 16:39 | 14/02/2018
Theo Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018, năm nay ngành Tư pháp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL. Đặc biệt sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này.

Thời gian qua, công nghệ thông tin đã chứng tỏ được là công cụ đắc lực giúp cho công tác PBGDPL lan tỏa rộng rãi. Thông tin pháp luật được lưu trữ, khai thác, chia sẻ dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi, giúp người dân dễ dàng tiếp thu, nắm bắt, tìm hiểu và góp phần làm theo đúng pháp luật. Từ đó nhận thức và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời thúc đẩy việc học lập, lao động, sản xuất kinh doanh.

Tại nhiều bộ, ngành, địa phương tỉnh, công nghệ thông tin đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong công tác PBGDPL. Thể hiện qua việc khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử;

Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; đối thoại, giải đáp vướng mắc pháp luật trực tuyến; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn trực tuyến; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật; sử dụng mạng xã hội qua ứng dụng facebook, fanpage...

Nhờ vậy đã giúp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành triển khai công tác PBGDPL thuận lợi, hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo sức lan tỏa lớn đến đông đảo người dân trong xã hội và sự đồng thuận trong xã hội trong thực thi chính sách, pháp luật.

khai thac the manh cua cong nghe thong tin trong pho bien phap luat
Công nghệ thông tin đang là công cụ đắc lực giúp cho công tác PBGDPL được lan tỏa rộng rãi. Ảnh:Internet

Bên cạnh những kết quả bước đầu, công tác PBGDPL nói chung, ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL nói riêng cũng còn những tồn tại, hạn chế. Một số bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, tổ chức chậm đổi mới trong tổ chức triển khai thực hiện. Nội dung PBGDPL còn dàn trải, chưa sát với đặc điểm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu thông tin về pháp luật của người dân, doanh nghiệp...

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL chưa tận dụng triệt để thành tựu của công nghệ thông tin, kỹ thuật số để kết nối, khai thác, chia sẻ thông tin và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL trên môi trường mạng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư cho công tác này.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL sẽ gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2018-2022 sau khi được ban hành. Đề án này hiện đang được Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử. Qua đó kết nối, chia sẻ rộng rãi thông tin, tài liệu PBGDPL; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Thanh Hải