Khẩn trương đề xuất chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

Cập nhật: 08:45 | 31/01/2019
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên triển khai thực hiện kết luận phiên họp lần thứ 10 của Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Thông báo số 62/TB-UBSNĐ ngày 28-12-2018 về kết luận phiên họp lần thứ 10 của Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Trong đó, đề nghị, đối với UBND các địa phương trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy chỉ đạo rà soát lại tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ, dự án đã được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt tại kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy thực hiện theo kế hoạch đặt ra, đồng thời tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề án đến năm 2020 và các kiến nghị trong thời gian tới.

khan truong de xuat chuong trinh nhiem vu bao ve moi truong luu vuc song nhue song day
Hình ảnh sông Nhuệ bị ô nhiễm

Về việc trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện có liên quan tiếp thu nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tại thông báo nêu trên; rà soát lại các chương trình, nhiệm vụ được UBND thành phố phê duyệt tại Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 11-7-2016 về thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất các chương trình, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo; báo cáo UBND thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, trong đó, tập trung đánh giá các nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp thực hiện; chủ trì, phối hợp với các sở có liên quan, Văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy để tham mưu tổ chức việc tiếp nhận bàn giao đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ thứ 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố.

HP