Khẩn trương triển khai sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế

Cập nhật: 11:05 | 15/05/2018
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có chỉ thị yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai ngay việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.

Chỉ thị nêu rõ, việc sắp xếp, sáp nhập phải được thực hiện đúng lộ trình, không gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ngành Thuế nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực, theo đúng lộ trình và kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

khan truong trien khai sap xep sap nhap cac chi cuc thue
Sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các chi cục thuế đảm bảo công khai, minh bạch. Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức và người lao động đối với Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyết định số 444/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Để việc sắp xếp, sáp nhập không gây xáo trộn, gây ách tắc công việc, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Thuế phải kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động trong đơn vị, nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cơ quan khi tiến hành việc tổ chức lại chi cục thuế.

Cơ quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế và việc thực hiện thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, tránh ách tắc, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh việc điều chỉnh phương án sáp nhập các chi cục thuế cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế báo cáo ngay với Bộ Tài chính để xem xét điều chỉnh. Việc điều chỉnh các phương án sáp nhập các chi cục vẫn phải đảm bảo về tiến độ, lộ trình và số lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Thuế thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác nội vụ. Theo đó, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các chi cục thuế đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện, tránh gây hoang mang cho công chức và người lao động; gây mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị, ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện kế hoạch chung trong toàn ngành và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Việc lựa chọn, bố trí lãnh đạo các chi cục khi sáp nhập phải có nguyên tắc, tiêu chí rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho công chức theo quy định. Dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp chi cục và tương đương thuộc các cục thuế và cấp đội thuộc các chi cục thuế trên toàn quốc.

Đối với cấp trưởng (chi cục trưởng, đội trưởng), ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị. Trong trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương, thì xem xét bố trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và xem xét bổ nhiệm cấp trưởng nếu đơn vị có nhu cầu.

Đối với cấp phó (chi cục phó, đội phó), trong thời gian thực hiện việc sắp xếp, số lượng cấp phó của các chi cục thuế do sắp xếp, sáp nhập có thể trước mắt cao hơn so với quy định. Khi có cấp phó nghỉ hưu, hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp, kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó đảm bảo theo quy định…

Cơ quan thuế phải thực hiện rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao tài sản, cũng như cơ sở vật chất của các chi cục dự kiến sáp nhập để tiếp tục sắp xếp, quản lý và sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Rà soát các quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ thông tin tại các chi cục thuế có kế hoạch sáp nhập để kịp thời có phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, tránh để ách tắc, làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi cục thuế khu vực.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo cục trưởng cục thuế các tỉnh xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế trực thuộc thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế; đồng thời thẩm định trước khi trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và cục trưởng cục thuế các tỉnh chủ động làm việc với cơ quan liên quan chuẩn bị phương án chuyển tổ chức đảng của chi cục thuế trên cả nước (kể cả chi cục thuế không xem xét sáp nhập) về trực thuộc đảng bộ cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn và thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ của ngành trong thời gian tới.

Thế Vinh