Không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình

Cập nhật: 22:39 | 08/07/2019
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) đã qui định về quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú của công dân các nước thành viên.

Hỏi: "Xin quý báo giải đáp giúp, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị quy định về quyền tự do cư trú của công dân như thế nào? Nếu định cư ở nước khác rồi thì có quyền được tự do trở về nước trước đây mình từng có quốc tịch không?", bạn đọc Lê Văn Trung, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội gửi thư đến báo PL&XH.

(Lê Hải Nam, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội)

Trả lời: Báo PL&XH xin trả lời bạn đọc như sau: Điều 12 Công ước ICCPR qui định bất cứ ai cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia đều có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó.

Đồng thời, mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình và những quyền này sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận.

Cùng với các quyền trên, Công ước cũng qui định không ai bị tước đoạt một cách tuỳ tiện quyền được trở về nước mình.

Còn theo Điều 13 Công ước, một người nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ một quốc gia thành viên Công ước chỉ có thể bị trục xuất khỏi nước đó theo quyết định phù hợp pháp luật, và trừ trường hợp có yêu cầu khác xuất phát từ lý do chính đáng về an ninh quốc gia.

Người bị trục xuất phải được phép đệ trình những lý lẽ phản đối việc trục xuất, được yêu cầu nhà chức trách có thẩm quyền, hoặc một người hoặc những người mà nhà chức trách có thẩm quyền đặc biệt cử ra, xem xét lại trường hợp của mình, và được có đại diện khi trường hợp của mình được xem xét lại.

H.L

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250