Không ban hành Nghị quyết thí điểm một số nội dung về đất đai để chờ sửa luật

Cập nhật: 20:15 | 11/06/2019
UBTVQH cho rằng, về Nghị quyết thí điểm một số nội dung về đất đai có nội dung khá phức tạp, liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai. Theo dự kiến Chương trình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Chiều ngày 11-6, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, về cơ bản, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đều thống nhất với những đánh giá trong Tờ trình của UBTVQH về kết quả đạt được và hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Chương trình thời gian qua.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị sớm đưa dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) vào Chương trình để Quốc hội cho ý kiến, bảo đảm đồng bộ với dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Theo UBTVQH, hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. Ngay sau khi có Tờ trình, UBTVQH sẽ khẩn trương xem xét để bổ sung vào Chương trình trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 sắp tới.

khong ban hanh nghi quyet thi diem mot so noi dung ve dat dai de cho sua luat
Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (ảnh: Quốc hội)

Một số ý kiến của đại biểu đề nghị bổ sung vào Chương trình các dự án, dự thảo để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội như: Nghị quyết thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai; Nghị quyết về việc thi hành Luật Quy hoạch và các luật có liên quan đến quy hoạch; sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế; xây dựng Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, Luật Kiến thức khoa học, Luật Làng nghề Việt Nam, Luật Phê bình, tự phê bình, Luật Từ chức, Luật Chuyển đổi giới tính, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Ngôn ngữ, Luật hoặc Nghị quyết về quy trình, thủ tục thí điểm...

UBTVQH cho rằng, về Nghị quyết thí điểm một số nội dung về đất đai có nội dung khá phức tạp, liên quan chặt chẽ đến việc sửa đổi Luật Đất đai. Theo dự kiến Chương trình, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Do đó, không cần thiết phải thực hiện thí điểm một số nội dung về đất đai mà Chính phủ cần tập trung chỉ đạo việc tổng kết thi hành Luật Đất đai hiện hành, đánh giá tác động các chính sách cần sửa đổi để xây dựng dự án Luật trình Quốc hội.

Về Nghị quyết về việc thi hành Luật Quy hoạch và các luật có liên quan đến quy hoạch, Chính phủ đã có Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp này.

Sau đó, UBTVQH đã tổ chức phiên họp thảo luận về nội dung Tờ trình, các ý kiến đều thống nhất để khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ quyết liệt triển khai các giải pháp phù hợp, bảo đảm việc thực hiện Luật, nếu không xử lý được mới trình Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Về dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam đã gửi hồ sơ đến UBTVQH. UBTVQH sẽ xem xét; trường hợp bảo đảm đủ điều kiện sẽ bổ sung vào Chương trình.

Đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật còn lại, UBTVQH ghi nhận và chuyển các kiến nghị này đến Chính phủ để chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thì Chính phủ chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề nghị để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

H.L

tra-cuu-diem-thi-bottom-article