Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám

Không có căn cứ kết luận, bớt xén tiền dạy của giáo viên

Cập nhật: 13:35 | 07/09/2018
Đó là kết luận của UBND quận Ba Đình liên quan đến việc một số giáo viên Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội “tố” bị bớt tiền dạy 2 buổi/ngày.  

Trước đó, theo phản ánh của một số giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội), đầu tháng 11-2017, nhiều giáo viên phát hiện ra cách tính lương cho giáo viên của trường chưa đúng tinh thần chỉ đạo của công văn 296 do Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành ngày 15-1-2007.

Trước khi gửi đơn phản ánh tới các cấp, một số giáo viên đã trình bày sự việc với Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường. Ngày 24-11-2017, nhà trường lãnh đạo đã tổ chức buổi làm việc và phổ biến cho giáo viên các thông tư về việc hướng dẫn chi học 2 buổi/ngày.

Không thỏa mãn với lời giải thích của Ban Giám hiệu và liên tịch nhà trường, một số giáo viên tiếp tục gửi đơn lên các cấp cao hơn.

Ngày 7-2-2018, UBND quận Ba Đình đã có công văn trả lời sự việc. Trong văn bản do Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung kí cho biết, theo kết quả kiểm tra của UBND quận Ba Đình, từ năm 2007- 2017, quy chế chi tiêu nội bộ đã được nhà trường xây dựng đúng quy trình, tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường đều được thảo luận công khai, dân chủ.

Cụ thể, cách tính, mức thu, nội dung thu, mức chi, nội dung chi đảm bảo theo quy định tại các Quyết định, văn bản của UBND TP Hà Nội và hướng dẫn Sở GD&ĐT Hà Nội. Các nội dung phản ánh của giáo viên không đủ căn cứ khẳng định có việc bớt xén lương giáo viên.

Vẫn chưa thỏa mãn với trả lời của UBND quận Ba Đình, một số giáo viên tiếp tục gửi đơn lên lãnh đạo TP Hà Nội. Sau khi xem xét nội dung đơn thư và căn cứ quy định pháp luật; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ngày 02-07-2018, UBND quận Ba Đình ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Thanh tra xác minh nội dung đơn của giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình.

Xét Báo cáo số 186/BC-ĐTT ngày 28-8-2018 của Đoàn Thanh tra, sáng ngày 7-9-2018, UBND quận Ba Đình đã tổ chức công bố Kết luận nội dung đơn thư của giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Kết luận số 1300/KL-UBND của UBND quận Ba Đình, nêu rõ:

khong co can cu ket luan bot xen tien day cua giao vien
Không có căn cứ kết luận bớt xén tiền dạy của giáo viên.(ảnh: Văn Biên)

Về việc tính định mức 2 tiết cho giáo viên âm nhạc và giáo viên mỹ thuật

Căn cứ theo Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm không phân biệt giáo viên văn hóa hay năng khiếu là 42 tuần với định mức mỗi giáo viên phải giảng dạy trong 1 tuần là 23 tiết.

Theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận tại Văn bản số 46/CV-PGD&ĐT ngày 27-3-2018 “Số tiết dạy học tăng cường = Số tiết theo thời khóa biểu thực dạy – 23 tiết (định mức tiết dạy theo Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21-10-2009)”.

Xuất phát từ thực tế chấm chữa bài cho học sinh và phân công nhiệm vụ dạy học 2 buổi/ngày (theo thời khóa biểu 2 buổi/ngày), trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã thống nhất trong Hội đồng nhà trường quy đổi và tính thêm vào tổng số tiết dạy tăng cường cho giáo viên 5 tiết chấm chữa bài; ngoài ra nhà trường còn tính thêm cho giáo viên âm nhạc thêm 5 tiết vào 2 tuần lẻ, giáo viên mỹ thuật thêm 5 tiết vào 2 tuần chẵn. Như vậy, cộng cả những tiết dạy chính khóa và số tiết được tính thêm đảm bảo định mức 23 tiết/tuần cho giáo viên âm nhạc và giáo viên mỹ thuật là đúng.

Về xác định đơn giá dạy tăng cường 2 buổi/ngày, cách tính đơn giá tiết dạy tăng cường 2 buổi/ngày của trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám qua các giai đoạn là phù hợp với các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và UBND quận tại thời điểm thực hiện. Đơn giá tiết tăng cường đã được thông qua trong Hội đồng nhà trường và đư vào Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ để tổ chức thực hiện là đúng quy trình. Tổng số tiền chi cho giáo viên trực tiếp dạy 2 buổi/ngày ở các thời kỳ đều đảm bảo tỷ lệ quy định; không có căn cứ kết luận bớt xén tiền dạy của giáo viên để sử dụng vào việc khác.

Về việc sắp xếp giáo viên thể dục Dương Thị Ngọc Hương kiêm nhiệm làm công tác thủ quỹ, theo Kết luận, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám là trường hạng II. Căn cứ Thông tư 35/2006TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23-6-2006 về hướng dẫn định mức biên chế ở các cơ sở giáo dục công lập và Thông tư 16/2017/TT-BGD&ĐT ngày 12-7-2017 về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trogn các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, chức danh nhân viên thủ quỹ tại các trường tiểu học công lập hạng II là chức danh kiêm nhiệm.

Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, giáo viên Dương Thị Ngọc Hương có bằng Đại học Sư phạm ngành Giáo dục thể chất; Bằng Cử nhân kế toán do Học việnh Ngân hàng cấp; đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ tin học ứng dụng, hành chính - văn phòng. Như vậy, xét trình độ chuyên môn và quá trình làm việc, nhà trường sắp xếp, phân công cô giáo Dương Thị Ngọc Hương giáo viên thể dục, kiêm chức danh thủ quỹ là được phép theo thẩm quyền của Hiệu trưởng.

Về thanh toán tiền làm thêm giờ cho giáo viên theo Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21-10-2009 của Bộ GD&ĐT, theo kết luận, việc tính xem xét để tính ngoài giờ chỉ thực hiện khi thiếu biên chế hoặc các trường hợp vắng mặt thì phải bố trí người khác dạy thay. Các số tiết dạy được tính giảm trừ như: tiết giáo viên chủ nhiệm, các tiết chấm chữa bài, tiết tư vẫn tâm lý… không phải là căn cứ để chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Việc tổ chức hoạt động hè năm 2017 và chi trả tiền chăm sóc bán trú, nhà trường tổ chức ôn tập văn hóa dựa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh, đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận Ba Đình.

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã thực hiện đúng quy định việc thu, chi tiền chăm sóc bán trú theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22-11-2013 của UBND TP Hà Nội và các văn bản hướng dẫn của UBND quận.

Việc nhân viên thư viện được hưởng từ nguồn 60% của quỹ học tăng cường 2 buổi/ngày và giáo viên tổng phụ trách không thực hiện định mức dạy mà vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp, theo thời khóa biểu nhà trường, một tuần nhân viên thư viện có 27 tiết, sau khi trừ 23 tiết theo định mức và cộng thêm 5 tiết giảm trừ theo quy chế, mỗi tuần nhân viên thư viện có 9 tiết dạy tăng cường. Vì vậy việc nhân viên thư viện được hưởng tiền tăng cường từ nguồn 60% cho giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy là đúng quy định.

Giáo viên tổng phụ trách ở các trường tiểu học công lập dù không trực tiếp dưngd lớp nhưng vẫn được hưởng chế độ phụ cấp là 35% là đúng quy định.

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám được thành lập năm 1975. Trong những năm qua, nhà trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể Tiên tiến. Từ năm học 2008 – 2009 đến 2016 – 2017 liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc. Năm 2013 – 2013, trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Văn Biên

tra-cuu-diem-thi-bottom-article