Không nhận tố cáo qua email, điện thoại

Cập nhật: 15:24 | 12/06/2018
Ngày 12-6, Quốc hội đã thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi) với 96,10% đại biểu Quốc hội tán thành. Theo đó, Quốc hội quyết định không mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn... mà vẫn giữ nguyên như hiện hành là bằng đơn, tố cáo trực tiếp.

Nội dung tố cáo rõ ràng, tài liệu bằng chứng cụ thể sẽ được xem xét, xử lý

Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho hay, đa số đại biểu đề nghị giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp, để bảo đảm tính khả thi.

Một số ý kiến đề nghị mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn điện thoại… “Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu, giữ hình thức tố cáo như luật hiện hành”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nói.

Tuy vậy, đối với những thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức nêu trên, nếu có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan tiếp nhận thông tin phải tiến hành việc kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết, xử lý để không bỏ sót, bỏ lọt các hành vi vi phạm pháp luật (Điều 25 của dự thảo Luật).

Không mở rộng diện đối tượng được bảo vệ

Liên quan đến bảo vệ người tố cáo, theo Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định, trong quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị giữ đối tượng được bảo vệ như luật hiện hành.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng được bảo vệ là người cung cấp thông tin, người làm chứng, người nắm giữ các tài liệu quan trọng liên quan đến nội dung tố cáo, người trực tiếp xác minh và người giải quyết tố cáo...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, điều 47 của Dự thảo Luật xác định đối tượng được bảo vệ theo hướng làm rõ phạm vi “người thân thích của người tố cáo” trong quy định của luật hiện hành.

“Quy định này vừa kế thừa luật hiện hành, vừa bảo đảm tính cụ thể, chặt chẽ của điều luật, đồng thời tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu giải quyết tố cáo. Đối với các đối tượng khác, pháp luật hiện hành vẫn có đủ cơ chế để bảo vệ khi quyền, lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm”, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật lý giải.

khong nhan to cao qua email dien thoai
Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) với 96,10% đại biểu Quốc hội tán thành

Theo đó, Luật quy định bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo (gọi chung là người được bảo vệ). Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ.

“Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 Điều này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết” – Luật Tố cáo (sửa đổi) quy định.

Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.

Theo quy định của Luật, người tố cáo rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nguyên An