Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh hậu kiểm

Cập nhật: 12:06 | 13/04/2018
Nghị định 49/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thì Tinh thần của Nghị định hướng tới đẩy mạnh công tác hậu kiểm. Các tổ chức kiểm định chủ động trong hoạt động chuyên môn. Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH sẽ giám sát theo hình thức hậu kiểm.

Theo đó, Nghị định quy định về: Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định quy định 1 điều kiện kinh doanh (điều kiện cấp giấy phép đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp), nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh.

kiem dinh chat luong giao duc nghe nghiep day manh hau kiem
Đối với công tác kiểm định giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH cho biết sẽ tăng cường hậu kiểm

Nghị định không quy định về điều kiện và thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp mà chỉ quy định điều kiện kinh doanh áp dụng theo hình thức giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2018.

Thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục xây dựng, ban hành “Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”, hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

Kiểm định và công bố công khai kết quả kiểm định chất lượng với mục tiêu đến năm 2020 với tất cả trường nghề trong danh sách trường chất lượng cao, 50% trường cao đẳng, 30% trường trung cấp, 10% trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 60% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm. Mục tiêu đến năm 2030, nâng lên với tất cả trường cao đẳng, trung cấp, 70% trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 90% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm.

T.Fan