Các điểm trông giữ phương tiện vi phạm quy định

Kỳ cuối: Sử dụng biện pháp mạnh là thu hồi giấy phép

Cập nhật: 09:31 | 21/04/2018
Để không còn tình trạng các điểm trông không phép ngang nhiên hoạt động và thực hiện tốt việc chấp hành quy định quản lý Nhà nước về giá dịch vụ trông giữ phương tiện trên địa bàn TP, HĐND TP Hà Nội và Sở Tài chính đề xuất một số giải pháp.  

ừ kết quả giám sát, HĐND TP đề nghị UBND TP chỉ đạo nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không phù hợp thuộc thẩm quyền và báo cáo, đề xuất sửa đổi các quy định thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trên. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay các vi phạm trong trông giữ phương tiện giao thông tại các điểm đoàn đến giám sát. Đồng thời, tăng cường thanh tra công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm. Đặc biệt, kiên quyết thu hồi giấy phép với các điểm thu quá giá quy định.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, cần lựa chọn một đơn vị quản lý, khai thác toàn bộ các bãi trông giữ xe, điểm đỗ xe trên lòng đường và các khu vực công cộng; trên lòng đường thuộc các tuyến đường do TP quản lý.

ky cuoi su dung bien phap manh la thu hoi giay phep
Điểm trông giữ phương tiện trong khuôn viên phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm bị xử phạt do không có bảng niêm yết giá trong đợt kiểm tra vừa qua của liên ngành do Sở Tài chính chủ trì. ảnh: Nhật Minh

UBND cấp huyện chủ trì lựa chọn một đơn vị quản lý, khai thác toàn bộ các bãi trông giữ xe, điểm đỗ xe trên hè đường và các khu dân cư, Trung tâm thương mại trên địa bàn cấp huyện quản lý. Đồng thời chỉ đạo đơn vị được chọn quản lý, khai thác các bãi, điểm trông giữ xe nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về giá dịch vụ trông giữ xe, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết được các quy định về giá dịch vụ trông giữ xe để cho người dân giám sát việc thu giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn giải tỏa ngay các điểm trông giữ xe không phép, trái phép.

Các điểm trông giữ xe do Sở GTVT và UBND cấp huyện cấp giấy phép mà vi phạm thì UBND cấp xã đề nghị cơ quan cấp giấy phép thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện và giao cho các cơ quan đoàn thể quản lý thực hiện như: Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh… số tiền thu được nộp vào ngân sách cấp xã, phường, thị trấn sau khi trừ đi các chi phí phát sinh.

CA quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra các điểm trông giữ xe trên địa bàn, nhất là các khu vực đông dân cư, khu vực có lễ hội… có nhu cầu gửi xe cao; không để phát sinh các điểm trông giữ xe tự phát và các điểm trông giữ xe vi phạm quy định của Nhà nước. Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về trông giữ phương tiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tình trạng tái phạm xảy ra. Trên địa bàn quản lý còn để xảy ra các điểm trông giữ xe không phép, trái phép và tình trạng vi phạm các quy định về trông giữ xe: Trưởng CA quận, huyện, thị xã phải kiểm điểm trách nhiệm trước GĐ CATP vì không hoàn thành nhiệm vụ.

GĐ các BV thuộc phạm vi quản lý thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác trông giữ phương tiện. Đối với những trường hợp các tổ chức, cá nhân vi phạm, đề nghị GĐ BV có hình thức kỷ luật, lãnh đạo bộ máy giúp việc cho GĐ trong việc tham mưu quản lý việc trông giữ phương tiện và thanh lý hợp đồng với tổ chức cá nhân vi phạm quy định về trông giữ xe trong BV, GĐ BV kiểm điểm trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Y tế và UBND TP.

Hiệu trưởng các trường thuộc phạm vi quản lý thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát công tác trông giữ phương tiện.

Lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra và phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại toàn bộ các điểm trông giữ xe trên địa bàn TP có kế hoạch đề xuất phương án sắp xếp lại cho phù hợp để đảm bảo trật tự giao thông đô thị.

ky cuoi su dung bien phap manh la thu hoi giay phep Kỳ 9: Ai “chống lưng” cho bãi trông giữ xe trái phép?
ky cuoi su dung bien phap manh la thu hoi giay phep Kỳ 8: Nhà văn hóa “biến” thành nơi trông xe
ky cuoi su dung bien phap manh la thu hoi giay phep Kỳ 7: Bãi xe không phép trước trường học
ky cuoi su dung bien phap manh la thu hoi giay phep Kỳ 6: Bãi xe chưa đủ điều kiện vẫn hoạt động

Nhật Minh - Thế Vinh